Passasjerer kan dermed reise med tog gjennom hele Gudbrandsdalen, godstrafikken kan gjenopptas på Dovrebanen, og flere persontog kan kjøre på Rørosbanen.

– Dette er fantastiske nyheter for passasjerene, SJ Norges 430 ansatte og alle som brenner for en bedre jernbane. Vi gleder oss til å få enda flere kunder over fra fly til skinner nå, sier administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind i en pressemelding.

Etter planen vil alle SJ Norge sine tog kunne kjøre hele strekningen mellom Trondheim og Oslo fra og med den 21. mai. Rørosbanen får samtidig tilbake sitt tilbud med seks avganger hver vei.

På Dovrebanen vil det som tidligere bli seks togavganger hver vei, og fra den 22. mai kjører også nattogene.

– Det er gledelig at broen nå er reparert raskere enn forespeilet og jeg vil takke Bane NOR for samarbeidet og innsatsen de har lagt ned. Dette har vært en tøff tid for alle som reiser med toget og vi takker for tålmodigheten, sier Lind.

Administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind. Foto: SJ Norge

Gode nyheter for godstrafikken

– Å gjenåpne forbindelsen over Gudbrandsdalslågen har hatt høyeste prioritet for oss. Dovrebanen er en svært viktig strekning, og det har vært en krevende tid for både passasjerene og togselskapene. Vi takker for tålmodigheten mens vi har jobbet for å gjenåpne Randklev bru, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR.

Da Randklev bru fikk skader ble en del av godstrafikken flyttet til Rørosbanen. Dette har ført til mer belastning og slitasje i sporet, økt støy for naboer til jernbanen i området, i tillegg til færre avganger for persontogene.

Mens Randklev bru har vært stengt har det heller ikke gått godstrafikk på Raumabanen. På grunn av begrenset kapasitet på Rørosbanen har en del av godset som vanligvis går med tog, blitt fraktet på veiene med lastebiler.

– Det er kritisk viktig for samfunnet at Dovrebanen er åpen slik at store volum mat og andre nødvendige varer kan fraktes klimavennlig og trafikksikkert med tog mellom Østlandet og Midt-Norge, og videre til Nord-Norge, sier Eriksen.

Skal være mer robust enn før

Arbeidene med å bygge opp igjen Randklev bru har pågått for fullt siden brua ble skadet. Bruelementene har blitt reparert på land og skal heises tilbake igjen. Skadeomfanget på dem har vært begrenset.

I tillegg til reparasjon av bruelementene, har Bane NOR bygget et nytt fundament. Det nye fundamentet har en større grunnflate, og er bedre sikret mot erosjon og undergraving for å tåle mer ekstremvær på grunn av klimaendringer. Samtidig er det utført erosjonssikring av det andre brufundamentet.