– Flomtoppen er nådd ved Eggedal, Hallingdal, Sokna, Etna, Otta, Sjoa, Gudbrandsdalslågen ovenfor Vinstra, nord for Elverum og i Numedalslågen. Det stiger fortsatt ved Krøderen, Sperillen, Randsfjorden, Tyrifjorden, Mjøndalen og Mjøsa. Flere veier er stengt på grunn av oversvømmelser, flom eller jordskred. Evakuering på grunn av fare for flom eller jordskred har pågått gjennom natten, opplyser NVE på varsom.no, klokken 09:00 torsdag morgen.

I Lesja og Dovre er flomfaren redusert fra rødt til oransje nivå. Dette blir varende fram til og med lørdag, 12. august, ifølge yr.no. Samtidig er faren for jord- og flomskredfare på gult nivå.

– Vi merker at det er roligere, og at flommen er på tur ned. Noen har problemer med vannføringen, og får hjelp til det. Driftsavdelingen er fortsatt ute og gjør tilsyn langs veier og følger med, forteller ordfører i Dovre, Astrid Skomakerstuen, torsdag formiddag.

Også i Lesja har nedbørsmengdene avtatt, og faren for videre flom er sterkt redusert.

– Flomnivået i elver og bekker er på tydelig nedgang. Grunnen er metta og faren for utglidning og ras er ikke over, opplyser kommunen på sin hjemmeside.

Kommunen jobber nå med å kartlegge skader på kommunal infrastruktur. Både Prestgardsbrue og Bøbrue  er  åpen for trafikk igjen.

De fleste veiene i kommunene er nå åpne, men i samråd med grunneiere har kommunen lagt ned forbud mot all ferdsel på flomverket på Lesjaleira for den som ikke har noe der å gjøre. Dette gjelder fremdeles.