Slik kan det se ut med vindmøller i Lesja og Dovre