– Det er forskjellig oppfatning rundt hva som er virkeligheten