Her blir brua reparert: – Det ble satt ned en hastekomite