Foreslår fem grep for å bedre selvforsyningsgraden

foto