Ingen pengestøtte fra fylkesutvalget til verdensarvprosjektet

foto