Ingen pengestøtte fra fylkesutvalget til verdensarvprosjektet