Torsdag var Aslaug Lindsø frå DNB, på Lesja for å dele ut julegåva frå Sparebankstiftelsen. Av 31 søknader i Gudbrandsdalen var skøytebana på Blåsenborg var eit av fire prosjekt som fekk midlar i denne omgang.

– No har vi ordna skøytebane for tredje vinteren, og med dette blir det ljos og varme i bua og ljos på bana, sa ein nøgd leiar for Kyrkjebygda grendeutval, Anne Marie Haave Kolstad.

Spennande arbeid

Kyrkjebygda grendautval har fått fleire midlar til skøytebana, og med dette har dei skaffa skøyter til utlåns og ei bu. Bua er pussa opp av delar av 8. klasse i arbeidslivsfag. Dei har måla, laga dekorative knaggar, samt benkar.

– Det har vore eit uvanleg men veldig fint prosjekt. Vi laga noko for heile bygda, seier elev Tonje Bøe.

Elevane skildrar at dei har lært mykje på dei to timane i veka over eit halvt år, som dei har jobba med prosjektet.

–Det var artig å få eit større prosjekt å jobbe med over tid, seier elev Bernhart Svendsgard.

Knaggane er laga frå botn av, av einekvistar. Dei har elevane pussa og måla i forskjellige fargar.

– Då nyttar vi skogen i staden for å bruke pengar, seier elev Tommy Ingvaldsen.

Skiløype og gapahuk

8. klasse fekk oppdrag av grendautvalet, og tok på seg oppgava i arbeidslivsfaget. Faget er nytt, og er i staden for 2. framandspråk på ungdomstrinnet. I løpet av dei tre åra skal elevane gjennom alle dei ni yrkesfaglege utdanningsprogramma i videregåande skule.

I tillegg til skøytebana, har Kyrkjebygda grendautval laga gapahuk og skiløype ovanfor bustadfeltet på Lesja. Skiløypa er lagt etter ein gamal trasé på sju kilometer, og manglar berre snø før den kan nyttast av skiløparar.

Elevane har måla veggane i bua, laga knaggar og benkar. Foto: Lokalavisa Vigga