I juli omkom ti personer i trafikken, som er en mer enn i fjor. Samtlige var menn.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall.

– Det har vært en tung og trist sommer. Dette handler om alt annet enn tall og statistikk. For hver enkelt ulykke er en stor tragedie for de mange som rammes og blir berørt direkte og indirekte, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Sammen med sine folk følger Hovland utviklingen fra dag til dag. Mer enn en tredjedel av alle dødsulykkene i trafikken skjer vanligvis i de tre sommermånedene.

– Jeg frykter august-ulykkene som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier hun.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er alvorlig bekymret over økningen av omkomne på norske veier.  Foto: Knut Opeide

I juli i år omkom ti menn i ni ulike dødsulykker:

  • Mann (36) i utforkjøringsulykke med personbil på fylkesvei i Bø (Vestfold og Telemark)

  • Mann (73) i utforkjøringsulykke med personbil på europavei i Lærdal (Vestland)

  • Mann (54) i utforkjøringsulykke med mc på europavei i Tønsberg (Vestfold og Telemark)

  • Mann (29) i utforkjøringsulykke med mc på fylkesvei i Frogn (Viken)

  • To menn (22 og 23) i utforkjøringsulykke med personbil på kommunal vei i Tromsø (Troms og Finnmark)

  • Mann (85) i møteulykke med personbil på europavei på Saltfjellet (Nordland)

  • Mann (33) i utforkjøringsulykke med personbil på privat vei i Kolbu (Innlandet)

  • Mann (82) i møteulykke med personbil på fylkesvei i Larvik (Vestfold og Telemark)

  • Mann (i 50-årene) i møteulykke med MC på europavei i Lindesnes (Agder)

Markant økning

Etter årets sju første måneder har 72 omkommet i trafikken. Dette er en markant økning på 32 i forhold til fjoråret med 40 trafikkdrepte på samme tidspunkt.

Viken (13 omkomne), Rogaland (9), Nordland (9), Vestfold og Telemark (9), Troms og Finnmark (6) og Innlandet (6) er hardest rammet så langt i år, mens Møre og Romsdal (2) og Oslo (2) hatt færrest dødsulykker.

De som har omkommet, er eldre enn tidligere. Menn dominerer statistikken. 58 av 72 drepte i år var menn.

Det er foreløpig vanskelig å trekke ut noen klare grunner til årets oppgang, som kommer også i et år med trafikkvekst etter et par Covid-år. Vegvesenet rykker ut og dybdeanalyserer alle dødsulykker i trafikken.