Her får du gå på ski to år til - og dei fleste held seg i sporet