Foto: Anne Marie Aa

Et teppe av mogoper

Fra år til annet er det mye mogop å se på Dovrefjell - slik er det i år.