Dovre klarer seg godt i trange tider: – Ingen nedskjæringer på nyåret