Nå blir det en sterkere satsing på helårsreiseliv i Dovre