Nærmeste nabo til Dombfossen - ser elva vokse for hver time

foto