Den ekstra bevilgningen på 1,2 millioner kroner kommer i tillegg til de to millionene som FTU bevilget i sitt budsjett for 2022 til ordningen.

Trygt hjem er et tiltak hvor unge mellom 15 og 21 kan bestille taxi for å komme trygt hjem fra arrangementer i helger og høytider. I løpet av årets åtte første måneder har rundt 6 000 mennesker i målgruppen benyttet seg av tilbudet.

– Vi har brukt opp pengene som er avsatt i budsjettet til Trygt hjem, men vi ønsker ikke å avslutte et tiltak som er godt mottatt av målgruppen. Vi har derfor omprioritert 1,2 millioner kroner til Trygt hjem, forteller Sjur Strand som er leder av FTU.

Han håper den økte bevilgningen er et tilstrekkelig beløp for resten av 2022.

Noe av hensikten med ordningen er å redusere helgeulykkene i trafikken og øke muligheten for ungdom til å delta på sosiale aktiviteter.

– Trygt hjem er et godt trafikksikkerhetstiltak, og vi oppfordrer ungdommen til å fortsette å bruke ordningen, oppfordrer Strand.