Luftambulansen måtte sette igjen helikopteret på fjellet under uvær

foto