–Det er viktig å være stolt over den man er og ikke være nødt til å føle skam på grunn av den du elsker, sier Anna (32)

foto