Riksantikvaren krever plan for klimautsatte kulturminner

foto