Skal kartlegge folks behov for en framtidsrettet pleie- og omsorgstjeneste

foto