foto
Utsikt frå stabburet. Foto: Marit Tynnøl

Frå trasige tømmerkasser til trivelege husvere