foto
Utsikt frå stabburet. Foto: Marit Tynnøl

Frå trasige tømmerkasser til trivelege husvere

Det ligg mykje arbeid og omtanke bak dei nyrestaurerte tømmerhusa i Brennjordsbyen. Open gard vart godt besøkt, og mange blei imponerte.