Mottok pris for sin innsats for barn og unge

foto