Det ble full jubel i hele lokalet da regionrådlederen Bjarne Eiolf Holø avsluttet årets siste regionrådmøte med å fortelle om hvem som blir leder og nestleder i regionrådet i Nord-Gudbrandsdal.

Historisk

Med enstemmig vedtak ble Vågås ordfører Iselin Jonassen leder i regionrådet, og Lesjas ordfører Mariann Skotte nestleder. Jonassen overtar som leder i regionrådet etter Bjarne Eiolf Holø og Skotte overtar nestleder-stillingen etter ordfører Bengt Fasteraune. Skotte og Jonassen tiltrer stillingene i 2018.

Svein Blankenborg fortalte at det ikke ligger misstillit til Holø, men heller at de er heldige som har seks ordførere som kan bli leder og nestleder.

– Dette er flotte karer har gjort en god jobb, og nå kommer vi med nye kanditater.

– Hvem som helst av ordførene i de seks kommunene kunne blitt leder og nestleder, svarte Blankenborg.

Dette er første gang to kvinner har blitt valgt til leder og nestleder på samme tid i regionrådet.

Spennende periode

For Skotte ser hun frem til en spennede periode i møte.

– Det er et ærefullt oppdrag. Nå samarbeider jeg og Jonassen veldig godt, og det blir vi å fortsette med i fremtiden. Nå blir det spennende at Oppland og Hedmark skal slås sammen til et fylke, og da blir det viktig at vi samles.