I 2013 krasjet to vogntog med hverandre og tirsdag ettermiddag krasjet en tankbil med en personbil. Etter hendelsen på tirsdag, jobber Statens vegvesens ulykkesgruppe med gransking av årsaksforholdet.

– Ulykken blir håndert på vanlig måte fra politiet og vår side. Det vil ta noe tid for oss å finne ut hva årsaken er. Det er en ganske omfattende rapport som skrives, sier Cato Løkken, avdelingsdirektør Statens vegvesen i Oppland.

Ikke utsatt strekning

Løkken uttrykker at den aktuelle strekningen ikke er mer ulykkesutsatt enn andre strekninger på E136.

– Den har samme standard som resten av E136. Veibredden er varierende på eldre veger som E136. Veibredden på det aktuelle stedet har ikke endret seg vesentlig de siste årene, eventuelle mindre endringer kan ha skjedd i forbindelse med asfaltering. I praktisk betydning er det samme bredde i dag som før det ble anlagt gang- og sykkelveg.

Strekningen der de to ulykkene skjedde på har en fartsgrense på 80 kilometer i timen, og i likhet med andre strekninger langs E136, mener han at det er en riktig fartsgrense.

– Dette er en europavei med gang- og sykkelveg ved siden av, det er få avkjørsler, da er det normalt at det er 80 kilometer i timen, som er den generelle fartsgrensen i Norge utenfor tettbygd strøk, forklarer Løkken.

Det er normalt at det er 80 kilometer i timen, som er den generelle fartsgrensen i Norge utenfor tettbygd strøk, forklarer Løkken.

Hvis Statens vegvesen får mange henvendelser fra folk om trafikksikkerhet, vil etaten vurdere mulige tiltak for å bøte på dette.

Det er ikke alltid det foreslåtte tiltaket blir imøtekommet siden det er mange hensyn som må tas i en slik vurdering, sier han.