I Lesja og Dovre er det dokumentert tre kull, i tillegg til ett antatt i Lesja. Ellers i Oppland er det dokumentert et kull i både Lom, Sør-Fron og Ringebu, totalt seks dokumenterte og et antatt kull så langt i år. Bestandsmålet for Oppland er fire kull i år.

På landsbasis viser de foreløpige tallene flere dokumenterte kull enn bestandsmålet. Stortinget har vedtatt et nasjonalt bestandsmål på 39 jervekull i Norge hvert år.

– Det er de siste ti årene registrert fra 44 til 68 valpekull årlig, og bestanden har i hele perioden vært over bestandsmålet, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Tellingen på 55 kull så langt i år er foreløpig, og er elleve kull mer enn fjoråret.

– Fortsatt gjenstår noe feltarbeid på barmark og en siste kvalitetssikring av feltmaterialet før det endelige resultatet er klart. Antallet registrerte kull i år kan derfor endre seg noe, sier Kjørstad.

Vandrer inn fra Sverige

Til tross for at det er skutt cirka 100 jerver i Norge hvert år de siste fem årene, har det ikke funnet sted en tydelig nedgang i bestanden.

– Dette kan skyldes at det skjer en netto innvandring av jerv fra Sverige til Norge. I Sverige jaktes det ikke på jerv, i motsetning til i Norge, og våre overvåkingsdata viser at det i noen områder vandrer inn flere jerver fra Sverige enn antallet som går motsatt vei, forklarer Kjørstad.

Flest kull er registrert i Nordland, Troms og Finnmark.