- Den ble funnet løs på Dovre, og ingen har meldt den savnet. De som vet noe om eieren, bes kontakte oss, sier lensmann i Lesja og Dovre, Anders Torvik.

Hunden er av typen pekingeser. Pelsen til hunden var i dårlig forfatning, og hunden er nå nedklipt. Den er ikke chipmerket.