Da Kulturdepartementet i fjor høst endret reglene for drift av bingospill, førte det til at Otta Bingo, som er driftet av Link Bingo AS, nå har måttet stenge dørene og permittert sine ansatte. For de seks foreningene i Sel kommune som har hatt inntekter av dette, betyr det et tap på rundt 100 000 kroner. Små summer for Kulturdepartementet, men for små lag og foreninger ute i distriktene utgjør disse pengene en betydelig del av budsjettet.

Dette er også et godt eksempel på dårlig distriktspolitikk. Det er svært lite sannsynlig at en bingohall på et lite sted som Otta skal klare to millioner kroner i omsetning uten sidespill, noe som sannsynligvis er helt uproblematisk i de større byene.

Hvis ikke vedtaket, som nå er klaget inn for Lotteritilsynet, blir omgjort, må Heidal idrettslag, Sel musikkforening, Otta skolekorps, Sel og Otta Spel- og dansarlag, Sel idrettslag og Otta Røde Kors Hjelpekorps finne andre måter å få inn de tapte inntektene på. Selvsagt har de også andre inntekter, men å dekke inn en så stor del av budsjettet er ikke bare enkelt for relativt små lag basert på frivillighet. Reduserte inntekter vil føre til redusert aktivitet. Otta Røde Kors Hjelpekorps, for eksempel, forteller i sin støtte til Link Bingo AS at de, som en beredskapsorganisasjon, er avhengige av betydelige ressurser til daglig beredskap for lokalbefolkningen, i tillegg til ekstra beredskap i turistsesongene, drift og vedlikehold av utstyr, og kurs og øvelser for at mannskapet skal være best mulig rustet til alle slag situasjoner. For musikkforeninger og spelemannslag er det vanskelig å holde det gående dersom det ikke er økonomi til å kjøpe instrumenter, og også i idrettslag, som rommer mange ulike aktiviteter, kreves det utstyr for å kunne ha et tilbud.

Kanskje burde de høye herrer og kvinner på toppen ta seg en tur ned til grasrota for å se hvor ubeskrivelig viktig det frivillige arbeidet i lag og foreninger er for et lokalsamfunn.