Det er ikke lange biten, men det har mye å si når det gjelder trekkområder for hjortevilt. Lesja kommune har fokus på å forhindre påkjørsler, og har vært på befaring sammen med Statens vegvesen. Utvidelsen av 60-sona er et av tiltakene som kom ut av denne befaringen. Nå er skiltene flyttet bort fra hjortevilttrekket, slik at refleksjon fra skiltene ikke lenger hindrer at man ikke ser bevegelser fra dyr som står nær veien.

- Dette har vært ønsket fra kommunen, forteller Elise Lyftingsmo, plan- og miljørådgiver i Lesja kommune.

Viktig tiltak

Et annet tiltak er fôring av hjortevilt på oversiden av veg og jernbane mellom Lesja sentrum og Kjøremsgrenda fra januar til april.

- Dette for å forhindre at hjortevilt trekker ned  fra skogen for å beite på jordene, og dermed krysse veg og jernbane. Dette har vist seg å fungere i andre kommuner der det har blitt gjort fôringsforsøk. Det ser ut til å virke i Lesja også. Det er mye aktivitet ved fôringsplassene og det er observert at kryssingene og hjorteviltpåkjørslene blir færre i de periodene det blir fôret. Fallviltnemda har ansvar for fôringstiltaket som har pågått siden januar 2012, forteller Lyftingsmo.

Dyr smell

Fallviltnemda har også vært på befaring sammen med Statens vegvesen for å peke ut strekninger langs E136 der det bør være åpninger i rekkverket på yttersida av gangvegen, slik at det er mulig for hjortevilt å krysse veg og jernbane raskest mulig.

- Tiltakene for å forhindre hjorteviltpåkjørsler  er viktig for å fremme trafikksikkerheten for oss som ferdes langs veiene og for å hindre unødvendige lidelser for hjortevilt. Det er store kostnader inn i bildet ved en hjorteviltpåkjørsel, følge forsikringsselskapet If så koster en elgpåkjørsel i gjennomsnitt 150 000 kr, sier Lyftingsmo.