10. klasse fra Lesja skule satt att med ei halden klassekasse etter skuleturen. For dette ville dei hjelpe andre. 20 000 kroner går til skulebygging i Nepal. For desse pengane får dei heile fire nye skular, av enkel standard.

Det er gruppa Step for a positive change som fekk donasjonen. Dei arbeider i området rundt byen Cahutara, der Håvard Gangsås var som delegat frå Røde Kors i fleire veker etter jordskjelvet.

- Studentane meldte seg til teneste for oss i Røde Kors, og arbeidde frivillig som blant anna tolkar og elektrikarar i perioda fram til 21. mai. Dei er ivrig opptekne av å utvikle Nepal til eit betre samfunn, seier Gangsås.

Dei fekk ikkje løn, men eit samla honorar på rundt 30 000 kroner for dette arbeidet. Dette gjekk uavkorta til skulebygging, med ei spesiell satsning på byar der det bur mange som kjem langt ned i kastesystemet og dermed er dårleg stilt. Fleire skular er allereie godt i gang. Gangsås har lova å bringe prosjektet deira vidare til studentorganisasjonar i Norge.

- Elevane på Lesja skule kjem til å få tekst og bilete som takk for bidraget, eg kan love at her kjem det ikkje til å gå mykje til administrasjon, seier Gangsås.

Fire slike skular kan bli bygd av pengane frå Lesja.