Auking i sjukefråvær i Innlandet – I Dovre og Lesja har det minska