foto
Odin Steen Kristiansen er glad i alt frå kunst til skyting, og har nok av ting å fylle fritida med. Foto: Simen Rudiløkken

Odin (15) er det ein kan kalle multikunstnar, og er med på «alt»

At det er lite å bruke tida si på som ungdom på bygda kan Odin Steen Kristiansen avkrefte.