Dovrebanens historie (1870-1921): Lange politiske prosesser før Dovrebanen så dagens lys