Det er farligst å være elg langs vegen i Dovre

foto