Fylkeskommunen gir 5,5 millioner kroner til bredbåndutbygging i Lesja