Trafikkulykke ved Kjøremsgrende: - I utgangspunktet ingen skadde