Bøndene vil ha nye forhandlinger på grunn av økt pris på gjødsel