Koronamidler fra Statsforvalteren: Dovre får 1 500 000 kroner, Lesja får ingenting