Det viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse torsdag.

Fra februar til mai i år ble det 5.000 færre arbeidsledige. I samme periode var det 0,37 prosent flere jobber.

Arbeidsledigheten gikk ned fra 3,4 prosent i februar 2022 til 3,2 prosent i mai.

I mai var det 93.000 arbeidsledige mellom 15 og 74 år i Norge. I alt er 2.857.000 mennesker i arbeid. Det er 15.000 flere i arbeid nå enn i februar, noe som betyr at arbeidsstyrken har økt.

Foreløpig økning i antall jobber

Ifølge foreløpige tall for juni var det en økning i antall jobber i Norge på 0,22 prosent fra måneden før. Også i antall arbeidere var det en økning, på 0,17 prosent.

I hele landet er det 2.706.310 arbeidere og 3.012.460 jobber. For ett år siden var det henholdsvis 2.579.000 arbeidere og 2.842.050 jobber, altså har antall arbeidere steget med 4,9 prosent, og antall jobber har steget med 6 prosent.

Tall brukt til å sammenligne med juni-tall er også foreløpige.

Størst økning blant tekniske tjenester

I yrkesgruppen tekniske tjenester og eiendomsdrift økte antall lønnstakere med 0,6 prosent fra mai til juni, ifølge foreløpige og sesongjusterte tall. Det var mest i landet. Neste er overnatting og servering og deretter informasjon og kommunikasjon med en økning på henholdsvis 1 og 0,6 prosent.

Yrkesgruppen som mistet flest arbeidere var, undervisning, med en nedgang på 0,2 prosent.