Barnehageborna og bondelaget tok eit tak for miljøet

foto