– Statusen som ein solid lokalbank er oppretthalden