Det vil bli lagt opp til 2-3 seremonier i høst og det vil bli sendt ut invitasjoner etter sommeren. Tid og sted vil vi komme tilbake til, men Elverum, Gjøvik og Lillehammer er steder vi har hatt seremonier før, skriver Statsforvalteren i Innlandet.

Det er mange som ikke har fått delta på fysisk seremoni på grunn av pandemien. I 2021 ble det laget et digitalt alternativ som ga tilbud om til alle nye statsborgere.

– Vi skulle gjerne ha invitert alle til fysisk samling, men dette lar seg dessverre ikke gjøre. Pandemien har fått konsekvenser for mange, også når det gjelder statsborger-seremonier landet rundt, skriver Statsforvalteren.

De som har fått norsk statsborgerskap etter 21. august 2021 kan altså vente seg en invitasjon i posten ut på høsten.