Unisont «nei» til utvidet vern av Dovrefjell

foto