Dombås rullepark: – Nødvendig å legge fram ny søknad