Fire aktører i Lesja får tilskudd til friluftsaktivitet