Storkontroll i Gudbrandsdalen - oppdaget juks på lastebil