Øvelse, øvelse, øvelse: – Det er 10 kanoer som har veltet på Lesjaskogsvatnet