Dette er det foreslåtte tiltakene for villreinen i Rondane