Ole Sigvart hentet ut sitt beste da det gjaldt som mest