Staten tilbyr 3,3 milliarder i jordbruksoppgjøret

foto