Mannen er også dømt til å betale erstatning til de etterlatte på til sammen 392.000 kroner, skriver avisen.

Herma og Odd Gjetsund ble stukket en rekke ganger med kniv av den nå 46 år gamle mannen i ekteparets leilighet 1. august i fjor. Ekteparet i 80-årene var tilfeldige ofre for drapshandlingen.

Utilregnelig

Mannen ringte selv til politiet kort tid etter drapene og fortalte hva som hadde skjedd. Han ble pågrepet like ved åstedet.

Påtalemyndigheten mente han var utilregnelig på handlingstidspunktet på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand, og at han derfor ikke kunne dømmes til straff i fengsel.

Dette sluttet tingretten seg til og har altså dømt mannen til tvungent psykisk helsevern.

Drøfter samfunnets rolle

Mannen har i over 30 år vært pasient i psykiatrien. I dommen stilles det spørsmål ved om samfunnet fanger slike tilfeller opp godt nok.

«Ingen enkeltperson i kretsen rundt tiltalte kan lastes for drapene. Som samfunn må en imidlertid kunne spørre seg om vi har et godt nok system for i tide å fange opp de mest alvorlig psykisk syke og beskytte samfunnet mot at slike grufulle handlinger skjer», heter det.

Trolig ingen anke

Mannens forsvarer, advokat Anders Bjørnsen, sier dommen neppe blir anket.

– Jeg har ikke konferert med ham ennå, men jeg ser ikke for meg at det er særlig aktuelt å anke, sier Bjørnsen til NTB.

For mannens del får dommen ingen store praktiske konsekvenser slik situasjonen er nå, hvor han er innlagt uansett. Når det gjelder erstatningen, har advokaten ingenting å innvende.