Barn og ungdom i Dovre får være med å bestemme sine egne fritidstilbud